16.05.2018 tarihinden itibaren bu site güncellenmemektedir.
Güncel web sitemiz için ; www.barobirlik.org.tr
This site is not updated since 16.05.2018
For new web site; www.barobirlik.org.tr
EN TR

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

Türkiye Barolar Birliği ile iletişiminiz için teşekkür ederiz.
Bilgi Edinme Kanunu’nun 27. maddesi "Tavsiye ve mütalaa talepleri bu Kanun kapsamı dışındadır" hükmünü içerir. Bu nedenle, görülmekte olan bir davaya, mevzuata veya hukuksal konulara ilişkin bilgi talepleriniz ve sorularınıza yanıt verilemeyecektir. Lütfen hukuksal danışmanlık ve mevzuat bilgilendirmesi hizmetlerini bir avukata başvurarak alınız.
Bilgi Edinme Başvurunuzu elektronik ortamda yapabileceğiniz gibi örnek formları kullanarak da yapabilirsiniz. Bilgi Edinme Başvurusu için gerekli dökümanlar;
* Başvuru Yapan Gerçek Kişi ise tıklayınız.
* Başvuru Yapan Tüzel Kişi ise tıklayınız.
 * Bilgi Edinme Kanunu için tıklayınız.
Uygulanmasına ilişkin esas ve usüller hakkında yönetmelik için tıklayınız.
Ad Soyad / Ünvan :
T.C. Kimlik No
Tüzel Kişilerde Yetkili Kişinin T.C. Kimlik Numarası
:
Adres :
Başvuru cevabını hangi yolla almak istersiniz? :
E-Posta Adresi :
İstenen Bilgi / Belgeler :