baro levhası >

Medyada TBB >

Yurt Gazetesi, Feyzioğlu'ndan YSK'ya Eleştiri23.04.2017
Feyzioğlu'ndan YSK'ya Ele...
Halk TV, 6.11.2016
Halk TV...

Güncel >

12.04.2017 1244

Duyuru 2017/26

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince, hesaplanarak dağıtıma tabi tutarlar ve bunlara ilişkin hesaplama tabloları ilişiktedir.
10.04.2017 1022

Duyuru 2017/25

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen 20.01.2017 günlü 1 sayılı iş bölümü kararında yapılan düzeltme metninin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
10.04.2017 842

Duyuru 2017/24

13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara'da yapılacak Türkiye Barolar Birliği "34.Olağan Genel Kurul Gündemi" ekte sunulmuştur.
06.04.2017 324

Duyuru 2017/23

Nakil başvurusunda bulunan stajyer hakkında yapılacak işlem
03.04.2017 1760

Duyuru 2017/23

CMK Ödenekleri hk.
03.04.2017 1245

Duyuru 2017/22

Adli Yardım Ödenekleri hk.
29.03.2017 1222

Duyuru 2017/21

Yönetim Kurulumuzun 04 Mart 2017 günlü toplantısında alınan karar gereği; Kamu Avukatları Kurulumuzca 08 Nisan 2017 tarihinde Antalya'da "Kamu Avukatlarının Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" yapılacaktır.
28.03.2017 1014

Duyuru 2017/20

Baro levhasından kayıtlarının silinmesine karar verilen avukatların barokart kayıtlarının da kapatılması gerektiği.
17.03.2017 1762

Duyuru 2017/19

"Seçim Hukuku ve Sandık Güvenliği" eğitimi hk.
13.03.2017 1773

Duyuru 2017/18

Türkiye Barolar Birliği Ulusal Hukuk Ağı Projesinin (UHAP) 3 Nisan 2017 tarihinde tüm unsurları ile işlemeye başlayacağı.
13.03.2017 1656

Duyuru 2017/17

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 28.02.2017 günlü 2017/185 Muh sayılı "Daireler Arası İş Bölümü" ne ilişkin 15.02.2017 günlü 2017/6 sayılı kararı hk.
09.03.2017 1498

Duyuru 2017/16

16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşecek olan Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında halkımızın iradesinin sonuçlara güvenli bir şekilde yansımasının temini için Türkiye Barolar Birliği Sandık Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur.
20.02.2017 2111

Duyuru 2017/15

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir "Eşgüdüm Merkezi" oluşturulması hk.
06.02.2017 3328

Duyuru 2017/14

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
06.02.2017 2175

Duyuru 2017/13

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 günlü 1 sayılı kararı hk.

Duyurular >

24.04.2014 6349

Letter for Gezi Park

Your Excellency Jegrand, I kindly would like to inform you those recent developments in Turkey; After one of the walls of Gezi Park was demolished and a number of trees were removed for the construction of Artillery Barracks in Istanbul Taksim Square at the night of 27 May 2013, approximately 50 people initiated entirely peaceful demonstrations in order to prevent the demolition of the Park in such a way as not to harm anyone in Gezi Park.
24.04.2014 5753

High Council of Judges and Prosecutors

Assessment and Suggestions of the Union of Turkish Bar Associations Regarding the Reorganisation of the High Council of Judges and Prosecutors
12.08.2012 8005

Lawyers of the Future - Exploring International Models for the Legal Profession Conference

20.07.2011 3902

Visit

Comptroller General, Dr. Recai Akyel and Court of Accounts Chief Prosecutor, Ömer Duman visited Union of Turkish Bar Associations.
18.07.2011 3853

Visit

President of Mersin Bar Association, Hulki Özel, Attorney at Law visited Union of Turkish Bar Associations.
03.07.2011 2135

Delegation of UTBA in Malatya

Delegation of Union of Turkish Bar Association in Malatya
03.07.2011 2341

Opening Address

President of Union of Turkish Bar Associations Mr. Vedat Ahsen Coşar, Attorney at Law, delivered an opening speech at the International Conference of Turkish-German Business Law
03.07.2011 2533

Delegation of UTBA in Erzincan

Delegation of Union of Turkish Bar Association Were at the Opening Ceremony of Erzincan Bar Association’s Service Building on 25.06.2011
17.06.2011 2351

Opening speech

President of Union of Turkish Bar Associations Vedat Ahsen Coşar, Attorney at Law made an opening speech at the International arbitration practices

TBB TV >

16 NİSAN 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASINA İLİŞKİN 
KAMUOYU AÇIKLAMASI