baro levhası >

Medyada TBB >

Yerel - Burdur, CMK tarifesi adil yargılanma ilkesini zedeler02.02.2017
CMK tarifesi adil yargıla...
Halk TV, 06.11.2016
Halk TV...

Güncel >

20.02.2017 549

Duyuru 2017/15

Türkiye Barolar Birliği bünyesinde bir "Eşgüdüm Merkezi" oluşturulması hk.
06.02.2017 1860

Duyuru 2017/14

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'ndan 30.01.2017 günlü 2017/63 Muh sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.
06.02.2017 1414

Duyuru 2017/13

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun iş bölümüne ilişkin 20.01.2017 günlü 1 sayılı kararı hk.
02.02.2017 1714

Duyuru 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlere alınan yanıt hk.
02.02.2017 1076

Duyuru 2017/11

Adalet Bakanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilen "6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu Uygulaması ve Yürürlüğü" konulu açıklamalar ilişikte gönderilmiştir.
23.01.2017 2828

Duyuru 2017/10

CMK gereğince İstinaf Mahkemelerinde görevlendirilecek meslektaşlarımıza ödenecek ücretlerle ilgili CMK Ücret Tarifesinde bir hüküm bulunmaması nedeniyle, müdafi olarak atanan meslektaşlarımıza herhangi bir ücret ödemesi yapılıp yapılmayacağı hk.
19.01.2017 2159

Duyuru 2017/9

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2017 yılı Tarifesi
18.01.2017 1222

Duyuru 2017/8

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve Vekillerin Görevlendirilmesi İle Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmelik
18.01.2017 650

Duyuru 2017/7

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu'nun 02.05.2016 günlü 2016/1 sayılı "Daireler Arası İş Bölümü" ne ilişkin 04.01.2017 günlü 2017/1 sayılı kararı Birliğimizin www.barobirlik.org.tr adresinde yayınlanmıştır.
18.01.2017 656

Duyuru 2017/6

Ruhsat Başvurularının Dijital Ortamda Yapılması hk.
12.01.2017 971

Duyuru 2017/5

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.
12.01.2017 736

Duyuru 2017/4

Türkiye Barolar Birliği'nin Başvurusu Üzerine Avukatlık Kanunu'na Aykırı Şekilde Reklam Nitelikli Haksız Rekabet De Oluşturan "Bir Kısım Avukatın Reklamını Yapan" İnternet Sitesine Erişimin Engellendiği Hakkında.
04.01.2017 2037

Duyuru 2017/3

Baro organlarına seçilmiş tüm meslektaşlarımızın Anayasa değişikliği teklifi karşısındaki görüşlerini web sitemiz üzerinden bildirmelerinin sağlanması.
02.01.2017 2202

Duyuru 2017/2

31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Baronuza kayıtlı avukat sayıları hk.
29.12.2016 3522

Duyuru 2016/88

Stajyer Avukatların Asliye Ceza Mahkemelerinde Muvafakatname İle Duruşmalara Girilebileceği Yolunda Adalet Bakanlığı Yazısı,

Duyurular >

24.04.2014 5764

Letter for Gezi Park

Your Excellency Jegrand, I kindly would like to inform you those recent developments in Turkey; After one of the walls of Gezi Park was demolished and a number of trees were removed for the construction of Artillery Barracks in Istanbul Taksim Square at the night of 27 May 2013, approximately 50 people initiated entirely peaceful demonstrations in order to prevent the demolition of the Park in such a way as not to harm anyone in Gezi Park.
24.04.2014 5259

High Council of Judges and Prosecutors

Assessment and Suggestions of the Union of Turkish Bar Associations Regarding the Reorganisation of the High Council of Judges and Prosecutors
12.08.2012 7479

Lawyers of the Future - Exploring International Models for the Legal Profession Conference

20.07.2011 3833

Visit

Comptroller General, Dr. Recai Akyel and Court of Accounts Chief Prosecutor, Ömer Duman visited Union of Turkish Bar Associations.
18.07.2011 3753

Visit

President of Mersin Bar Association, Hulki Özel, Attorney at Law visited Union of Turkish Bar Associations.
03.07.2011 2076

Delegation of UTBA in Malatya

Delegation of Union of Turkish Bar Association in Malatya
03.07.2011 2267

Opening Address

President of Union of Turkish Bar Associations Mr. Vedat Ahsen Coşar, Attorney at Law, delivered an opening speech at the International Conference of Turkish-German Business Law
03.07.2011 2467

Delegation of UTBA in Erzincan

Delegation of Union of Turkish Bar Association Were at the Opening Ceremony of Erzincan Bar Association’s Service Building on 25.06.2011
17.06.2011 2287

Opening speech

President of Union of Turkish Bar Associations Vedat Ahsen Coşar, Attorney at Law made an opening speech at the International arbitration practices

TBB TV >

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun