16.05.2018 tarihinden itibaren bu site güncellenmemektedir.
Güncel web sitemiz için ; www.barobirlik.org.tr
This site is not updated since 16.05.2018
For new web site; www.barobirlik.org.tr
EN TR

Basın Açıklaması

3.11.2011 3.11.2011 10:09:56 8760

Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 13 yaşındaki kız çocuğu N.Ç. ile ilgili olarak verdiği "sanıklarla kendi  rızası ile birlikte olduğu" kabulüne dayalı  kararı hukuken yerinde ve isabetli  değildir.

Zira 15 yaşını tamamlamamış her kişi gibi N.Ç.de henüz çocuktur ve kendisine karşı yapılan her türden eylemin anlam ve sonucunu anlamayacak, anlayamayacak yaştadır.

Hal böyle iken Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin kararına konu olayın mağduru olan 13 yaşındaki N.Ç'nin kendisine karşı  işlenen tecavüz suçuna rızası ile izin verdiğini düşünmek ve kabul etmek hayatın olağan akışına ve gerçeklerine uygun olmadığı gibi suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan 765 sayılı Kanunu'nun  sözüne, özüne ve amacına da uygun değildir.

Gerek bu nedenlerle, gerekse öncelikli görevi  cinsel  istismara uğrayanların haklarını korumak olan yargı organının kamu vicdanını ve hukukun kendisini  inciten bu kararını Türkiye Barolar Birliği olarak isabetli bulmadığımızı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla.

 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu