baro levhası >

Türkiye Barolar Birliği Kamu Avukatları Kurulu (TÜBAKAV)

TBB TV >

Emlak Vergilerinin Yargı Önüne Getirilmesi | Av. Uğur UZER, Av. Dr. Hasan ORAL