baro levhası >

Meslek Kuralları

18.10.2010 23:00:00 101807

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları
Avrupada Avukatlık Mesleğine İlişkin Temel İlkeler Tüzüğü Ve Avrupada Avukatların Tabi Olduğu Meslek Kuralları

 

TBB TV >

Emlak Vergilerinin Yargı Önüne Getirilmesi | Av. Uğur UZER, Av. Dr. Hasan ORAL