baro levhası >

T.B.M.M.'de Çıkan Kanunlar

TBB TV >

Emlak Vergilerinin Yargı Önüne Getirilmesi | Av. Uğur UZER, Av. Dr. Hasan ORAL