16.05.2018 tarihinden itibaren bu site güncellenmemektedir.
Güncel web sitemiz için ; www.barobirlik.org.tr
This site is not updated since 16.05.2018
For new web site; www.barobirlik.org.tr
EN TR

TBB Etik Komisyonu

22.12.2010 22.12.2010 15:40:24 35082

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ETİK KURULU

13 Nisan 2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesinde yer alan “Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur” hükmü uyarınca Türkiye Barolar Birliği Etik Kurulu oluşturulmuştur.

Birlik Yönetim Kurulu 02 Mart 2012 tarihli toplantısında, Türkiye Barolar Birliği Etik Kurulu’nun şu isimlerden oluşmasına karar vermiştir:

Av. Özcan Çine Başkan Hukuk Müşaviri
Tel: 312 292 59 10
Av. Özgecan Yanlı Üye Hukuk Müşavirliği
Tel: 312 292 59 00 /99161
ozgecan.yanli@barobirlik.org.tr
Necati Kaya Üye Birlik Müdürü
Tel: 312 292 59 00 /99500

Kurul üyelerimiz özgeçmişleri ile birlikte T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na bildirilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Personeli Etik Davranış İlkeleri Yönergesi

Türkiye Barolar Birliği Etik Kurulu Toplantı Tutanakları

MEVZUAT

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5176 sayılı)

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

BAĞLANTILAR

T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu http://www.etik.gov.tr