16.05.2018 tarihinden itibaren bu site güncellenmemektedir.
Güncel web sitemiz için ; www.barobirlik.org.tr
This site is not updated since 16.05.2018
For new web site; www.barobirlik.org.tr
EN TR

Duyuru 2017/46

4.07.2017 6.07.2017 12:19:32 2911

Ankara 04.07.2017
BARO BAŞKANLIĞI
DUYURU NO:2017/46

Konu

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi Hakkında.

"Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi" Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel
Müdürlüğü'nün http://www.adalet.gov.tr/Tasari/" adresinde yayınlanmıştır.

Adalet Bakanlığı'na göndereceğimiz görüşlerimize esas olmak üzere; Kanun Tasarısı Taslağı ve Gerekçesi hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 10 gün içerisinde Birliğimize bildirilmesini dilerim.

Saygılarımla.

 


Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

EK