16.05.2018 tarihinden itibaren bu site güncellenmemektedir.
Güncel web sitemiz için ; www.barobirlik.org.tr
This site is not updated since 16.05.2018
For new web site; www.barobirlik.org.tr
EN TR

SYDF Yönergesi

19.10.2010 19.10.2010 17:07:29 72322

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ,
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK, OLAĞANÜSTÜ VE
CENAZE YARDIMLARI ESASLARI - YÖNERGE NO: 2
Yürürlük Tarihi: 04.02.2012

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ,
EŞ VE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR TEDAVİ YARDIMLARI - YÖNERGE NO: 3
Yürürlük Tarihi: 12.04.2012

SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ,
MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMLARI - YÖNERGE NO : 5

ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TBB tarafından hazırlanan yeni sosyal yardımlara olanak sağlayacak olan
Sosyal Yardım Dayanışma Fonu ( SYDF ) Yönetmeliği
Yürürlük Tarihi: 13.12.2011
Limitler Cetveli